Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

SPOTKANIA

Spotkanie 21.09.2018 -Flp. 4,13

 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia....

Spotkanie 14.09.2018 - Rz. 12, 1-2

 1 A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. 2 Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe....

Spotkanie 07.09.2018 - Mt. 11, 28-30

28 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 29 Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 30 Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie»....

Spotkanie 21.06.2018 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

...

Spotkanie 14.06.2018 - 1 J. 2, 3

3 Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania....