Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

O nas

13 marca 2008 roku pod wpływem przeżyć duchowych doświadczonych podczas rekolekcji wielkanocnych, które w dniach 2 - 5 marca prowadził w naszej parafii o. Remigiusz Recław wraz z zespołem wokalno-ewangelizacyjnym "Mocni w Duchu", zostało zainicjowane spotkanie grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym. Na początku było około 30 osób, obecnie grupa liczy 50 osób.

Opiekunem duszpasterskim grupy został ks. Wojciech Tomczyszyn, który sprawował opiekę duchową do sierpnia 2010 r. Nowym opiekunem duszpasterskim we wrześniu 2010 roku został ks. Krystian Grzyb, który był opiekunem do sierpnia 2014 r.,a od wrześniu 2014 roku, decyzją Księdza Proboszcza, został  ks. Mariusz Figura. Od września 2015 r. opiekunem duszpasterskim grupy jest ks. Marcin Duchna.

Spotykamy się regularnie raz w tygodniu we czwartki na Mszy świętej o godzinie 19.00, po której uczestniczymy w  spotkaniu modlitewnym w salce w dolnym kościele. Staramy się pogłębić osobistą relację z Panem Jezusem, który dla każdego z nas jest Panem i Zbawicielem. Czynimy to poprzez modlitwę uwielbienia, dziękczynienia, śpiew i systematyczne rozważanie Słowa Bożego. Naszą modlitwę  ubogacamy śpiewem.

W każdy trzeci czwartek po Mszy św. o godz. 19.00 spotykamy się z Jezusem, adorując Pana w Najświętszym Sakramencie, a w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15.00 - przed Najświętszym Sakramentem na Koronce  do Miłosierdzia Bożego.

Podejmujemy modlitwę duchowej adopcji dziecka poczętego - zagrożonego, a także włączamy się w "Warszawskie Jerycho", które organizowane jest w tygodniu poprzedzającym Dzień Świętości Życia w intencji obrony życia nienarodzonych. Jego głównym elementem jest nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. Nasza grupa włącza się w dyżur modlitewny.

Nasza diakonia wokalno-muzyczna posługuje według potrzeb podczas wieczornych niedzielnych mszy świętych. Ponadto włączamy się w inicjatywy naszego kościoła,  między innymi przygotowując i dekorując jeden z ołtarzy na  procesję w czasie Bożego Ciała.

Bracia i siostry naszej grupy pogłębiają relację z Panem Jezusem, uczestnicząc w rekolekcjach wyjazdowych organizowanych przez ośrodki rekolekcyjne, między innymi w Magdalence. Dbamy także o relacje między uczestnikami naszej grupy na wyjazdowych całodniowych spotkaniach w "Dniu Jedności", uczestnicząc w Mszy świętej, modlitwie przynależnej określonym porom dnia, jak również ciesząc się sobą podczas wspólnego stołu, poznając dary i charyzmaty sióstr i braci.

Bierzemy udział w kongresach i corocznych czuwaniach Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie.

Spotkania Naszej Grupy "Zjednoczeni w Duchu" owocują żywą wiarą w codziennym  życiu w domu i pracy, tym bardziej, że część naszej wspólnoty to małżeństwa.

Nie jest ważne jednak, ile masz lat ani, co robisz na co dzień. Jeżeli chcesz być jednym z nas i doświadczyć miłości Jezusa Chrystusa, to czekamy na Ciebie - Przyjdź!


Spotykamy się w czwartki
na Mszy świętej o godzinie 19.00