Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

SPOTKANIA

Msza św. 10.12.2020 godz. 18:00 - Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – Zagrożonego

ODNOWA  W  DUCHU  ŚWIĘTYM I OPIEKUN  KSIĄDZ  ŁUKASZ ZAPRASZAJĄ   WSZYSTKICH którzy pragną złożyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego - Zagrożonego by chronić niewinne dzieci przed niebezpieczeństwem zagłady, a w sobie rozwijać miłość  dnia 10 grudnia, w czwartek  na MSZĘ ŚWIĘTĄ o godz. 18.00 i ADORACJĘ  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.   Zapr...

Niedziela 06.12.2020 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

W niedzielę 06.12.2020 o godzinie 15:00 jest Koronka do Bożego Miłosierdzia. Bardzo proszę abyście włączyli się do modlitwy. Osobą prowadzącą jest Łucja....

Odszedł do Pana nasz Brat Stefan ...

We czwartek 29.10.2020 roku ok. godzi. 20:00 odszedł do Pana nasz Brat Stefan. ... Dobry Jezu, a nasza Panie daj mu wieczne spoczywanie ... ... Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw,mieszkańcy chwały wszyscy święci Boży;Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie,Z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie.Anielski orszak niech twą duszę przyjmie,Uniesie z ziemi ku wy...

Spotkanie w sercu 29.10.2020 - Modlitwa o pokój

MODLITWA O POKÓJ(na motywach Listu do Efezjan]Panie Jezu Chryste,Ty, który jesteś naszym pokojem,Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie prze...

Spotkanie w sercu 22.10.2020 - Dopomóż mi Panie ...

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękn...