Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

SPOTKANIA

Spotkanie 03.05.2018 - Apel Jasnogórski

Maryjo, Królowo Polski - jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!...

Spotkanie 26.04.2018 - Ps. 40, 2-5

2 Złożyłem w Panu całą nadzieję;On schylił się nade mnąi wysłuchał mego wołania.3 Wydobył mnie z dołu zagładyi z kałuży błota,a stopy moje postawił na skalei umocnił moje kroki.4 I włożył w moje usta śpiew nowy,pieśń dla naszego Boga.Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga,i położą swą ufność w Panu.5 Szczęśliwy mąż, który złożyłswą nadzieję w Panu,a nie idzie...

Spotkanie 19.04.2018 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

Chlebie najcichszy,   otul mnie swym milczeniem,   ukryj mnie w swojej bieli,   wchłoń moją ciemność.           Przemień mnie w siebie,   bym jak Ty stał się chlebem.   Pobłogosław mnie, połam,   rozdaj łaknącym braciom.  A ułomki chleba,   które zostaną    rozdaj tym,   którzy nie wierzą w swój głód....

Spotkanie 12.04.2018 - Kol. 3, 1-2

1 Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. 2 Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi....

Spotkanie 08.03.2018 - Mt. 18, 21-22

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy....