Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

SPOTKANIA

Spotkanie 06.02.2020 - 1P 3, 8-17

8 Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni! 9 Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.10 Kto bowiem chce miłować życiei oglądać dni szczęśliwe,niech wstrzyma język od złegoi warg...

Spotkanie 30.01.2020 - Mt 5, 44-48

44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45 tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czy...

Spotkanie 23.01.2020 - Flp 4, 4-9

4 Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! 5 Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! 6 O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! 7 A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w ...

Spotkanie 16.01.2020 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

Trzeci czwartek miesiąca zawsze jest niezwykły. Gromadzimy się przed obliczem naszego Pana skrytego w Najświętszym Sakramencie. Powierzamy mu nasze sprawy, nasze troski, nasze radości, nasze sukcesy, nasze upadki i nasze zmagania o zbawienie. Niektórzy czytają głośno treści adoracji, a niektórzy wypowiadają je w cichości swego serca. Ale każdy tam jest, choćby obecny swoim ciałem,...

Spotkanie 09.01.2020 - wspólne kolędowanie i opłatek

To cudowne wiedzieć, że w każdy czwartek można spotkać grupę ludzi ciepłych, życzliwych, rozkochanych w Jezusie, gotowych wielbić Boga i wychwalać Go. To cudowne, że Bóg jest uwielbiony w każdym z nas. To wspaniałe modlić się wspólnie i wiedzieć, że gdy przyjdzie trudna chwila także w moim życiu, to wystarczy jeden telefon, jeden esemes do naszej Danusi i do nieba leci szt...