Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

SPOTKANIA

Spotkanie 08.06.2019 - Wigilia Zesłania Ducha Świętego

  Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie....

Adoracja Najświętszego Sakramentu - 02.06.2019

  Z łacińskiego adoratio - oddawanie czci, uwielbienie....

Spotkanie 30.05.2019 - Łk 17, 20-21

„Zapytany przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie królestwo Boga, tak im odpowiedział: "Królestwo Boga nie przyjdzie w sposób zauważalny.Nie będą też mogli powiedzieć: "Oto tu", albo: "Oto tam", bo królestwo Boga jest w was"....

Spotkanie 23.05.2019 - List do Koryntian 1, 10

„A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.”...

Spotkanie 16.05.2019 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

„Człowiek został stworzony, aby Boga, naszego Pana, wielbił, okazywał Mu cześć i służył Mu”...