Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

SPOTKANIA

Spotkanie 12.03.2020 - modlitwa w domu

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi        Jezus do duszy:      Z jakiego powodu wzburzony ulegasz zamętowi? Oddaj Mi swoje sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę powiadam wam, każdy akt prawdziwego, ślepego, pełnego oddania się Mi przyniesie owoc jakiego pragniecie i rozwiąże najbardziej napięte sytuacje.      Całkowicie zdać się na Mnie ni...

Spotkanie 05.03.2020 - 1J 4, 7-12

Bóg jest źródłem prawdziwej miłości, wiary i życia 7 Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. 8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. 9 W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. 10 W ty...

Spotkanie 27.02.2020 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

Sław języku tajemnicę Ciała i Najdroższej Krwiktórą jako Łask Krynicę wylał w czasie ziemskich dniTen co Matkę miał Dziewicę Król narodów godzien czci. Z Panny czystej narodzony posłan zbawić ludzki ród gdy po świecie na wsze strony ziarno Słowa rzucił w lud wtedy cudem niezgłębionym zamknął Swej pielgrzymki trud. W noc ostatnią przy Wieczerzy z tymi których braćm...

Spotkanie 20.02.2020 - Mt 6, 1-4

Czystość zamiarów   1 Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Jałmużna 2 Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już ...

Spotkanie 13.02.2020 - wspólne oglądanie filmu Przełęcz ocalonych

...