Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

SPOTKANIA

Spotkanie 03.10.2019 - Ef 2,19-22

 19 A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - 20 zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. 21 W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, 22 w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez...

Spotkanie 26.09.2019 - J 15, 16

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. ...

Spotkanie 19.09.2019 - Zakończenie Adopcji Duchowej dziecka poczętego

Adopcja to przybranie czyjegoś dziecka za swoje, przyjęcie do rodziny osoby obcej. Niech dzieci, które adoptowaliśmy 6 grudnia 2018 roku na zawsze zostaną w naszych sercach i rodzinach. Niech zawsze w naszych sercach dźwięczą słowa: Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, kt...

Spotkanie 12.09.2019 - J 8, 12

A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia»...

Spotkanie 13.06.2019 - J 14, 1-2

„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga?I we Mnie wierzcie!W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział.Idę przecież przygotować wam miejsce.”...