Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

SPOTKANIA

Spotkanie 21.06.2018 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

...

Spotkanie 14.06.2018 - 1 J. 2, 3

3 Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania....

Spotkanie 07.06.2018 - 1 Kor 2, 9 -12

9 lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. 10 Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha7. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. 11 Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? P...

Spotkanie 24.05.2018 - Ef. 1, 17-19

17 [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. 18 [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych 19 i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania ...

Spotkanie 17.05.2018 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

...