Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

SPOTKANIA

Spotkanie 21.11.2019 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

...

Spotkanie 14.11.2019 - 1 Kor 13, 4 - 8a

4 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; 5 nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; 6 nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. 7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. 8 Mił...

Spotkanie 24.10.2019 - Łk 10, 25-27

25 A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 26 Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» 27 On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego....

Spotkanie 17.10.2019 - Imieniny księdza Łukasza :-)

Dobry Boże, Ty postawiłeś na naszej drodze księdza Łukasz, a nas na drodze księdza Łukasza. Błogosław go, napełniaj rozumem, mądrością, radą, umiejętnością, męstwem, pobożnością i bojaźnią Bożą. Niech jego obecność w naszej wspólnocie będzie dla nas światłem i drogą do Ciebie. Niech nas prowadzi zgodnie z Twoją wolą. Umacniaj go, prowadź, wspieraj, ...

Spotkanie 10.10.2019 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

        O mój Jezu w Hostii skryty, Na kolanach wielbię Cię.        W postać chleba Tyś spowity, Bóstwo Twoje kryje się.        Ty Co rządzisz całym światem, Me zbawienie w ręku masz;        Tu przed Twoim Majestatem Aniołowie kryją twarz.        O światłości przysłoniona, Rzuć mi Twój promienny blask.        O dobroci nieskończona, Otw...