Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

SPOTKANIA

Spotkanie 30.01.2020 - Mt 5, 44-48

44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45 tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czy...

Spotkanie 23.01.2020 - Flp 4, 4-9

4 Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! 5 Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! 6 O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! 7 A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w ...

Spotkanie 16.01.2020 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

Trzeci czwartek miesiąca zawsze jest niezwykły. Gromadzimy się przed obliczem naszego Pana skrytego w Najświętszym Sakramencie. Powierzamy mu nasze sprawy, nasze troski, nasze radości, nasze sukcesy, nasze upadki i nasze zmagania o zbawienie. Niektórzy czytają głośno treści adoracji, a niektórzy wypowiadają je w cichości swego serca. Ale każdy tam jest, choćby obecny swoim ciałem,...

Spotkanie 09.01.2020 - wspólne kolędowanie i opłatek

To cudowne wiedzieć, że w każdy czwartek można spotkać grupę ludzi ciepłych, życzliwych, rozkochanych w Jezusie, gotowych wielbić Boga i wychwalać Go. To cudowne, że Bóg jest uwielbiony w każdym z nas. To wspaniałe modlić się wspólnie i wiedzieć, że gdy przyjdzie trudna chwila także w moim życiu, to wystarczy jeden telefon, jeden esemes do naszej Danusi i do nieba leci szt...

Spotkanie 28.11.2019 - Rz 10, 9 - 10

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. 10 Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia....