Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

SPOTKANIA

Spotkanie 05.03.2020 - 1J 4, 7-12

Bóg jest źródłem prawdziwej miłości, wiary i życia 7 Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. 8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. 9 W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. 10 W ty...

Spotkanie 27.02.2020 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

Sław języku tajemnicę Ciała i Najdroższej Krwiktórą jako Łask Krynicę wylał w czasie ziemskich dniTen co Matkę miał Dziewicę Król narodów godzien czci. Z Panny czystej narodzony posłan zbawić ludzki ród gdy po świecie na wsze strony ziarno Słowa rzucił w lud wtedy cudem niezgłębionym zamknął Swej pielgrzymki trud. W noc ostatnią przy Wieczerzy z tymi których braćm...

Spotkanie 20.02.2020 - Mt 6, 1-4

Czystość zamiarów   1 Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Jałmużna 2 Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już ...

Spotkanie 13.02.2020 - wspólne oglądanie filmu Przełęcz ocalonych

...

Spotkanie 06.02.2020 - 1P 3, 8-17

8 Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni! 9 Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.10 Kto bowiem chce miłować życiei oglądać dni szczęśliwe,niech wstrzyma język od złegoi warg...