Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

SPOTKANIA

Spotkanie 26.09.2019 - J 15, 16

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. ...

Spotkanie 19.09.2019 - Zakończenie Adopcji Duchowej dziecka poczętego

Adopcja to przybranie czyjegoś dziecka za swoje, przyjęcie do rodziny osoby obcej. Niech dzieci, które adoptowaliśmy 6 grudnia 2018 roku na zawsze zostaną w naszych sercach i rodzinach. Niech zawsze w naszych sercach dźwięczą słowa: Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, kt...

Spotkanie 12.09.2019 - J 8, 12

A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia»...

Spotkanie 13.06.2019 - J 14, 1-2

„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga?I we Mnie wierzcie!W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział.Idę przecież przygotować wam miejsce.”...

Spotkanie 08.06.2019 - Wigilia Zesłania Ducha Świętego

  Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie....