Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

SPOTKANIA

Spotkanie 17.10.2019 - Imieniny księdza Łukasza :-)

Dobry Boże, Ty postawiłeś na naszej drodze księdza Łukasz, a nas na drodze księdza Łukasza. Błogosław go, napełniaj rozumem, mądrością, radą, umiejętnością, męstwem, pobożnością i bojaźnią Bożą. Niech jego obecność w naszej wspólnocie będzie dla nas światłem i drogą do Ciebie. Niech nas prowadzi zgodnie z Twoją wolą. Umacniaj go, prowadź, wspieraj, ...

Spotkanie 10.10.2019 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

        O mój Jezu w Hostii skryty, Na kolanach wielbię Cię.        W postać chleba Tyś spowity, Bóstwo Twoje kryje się.        Ty Co rządzisz całym światem, Me zbawienie w ręku masz;        Tu przed Twoim Majestatem Aniołowie kryją twarz.        O światłości przysłoniona, Rzuć mi Twój promienny blask.        O dobroci nieskończona, Otw...

Spotkanie 03.10.2019 - Ef 2,19-22

 19 A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - 20 zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. 21 W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, 22 w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez...

Spotkanie 26.09.2019 - J 15, 16

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. ...

Spotkanie 19.09.2019 - Zakończenie Adopcji Duchowej dziecka poczętego

Adopcja to przybranie czyjegoś dziecka za swoje, przyjęcie do rodziny osoby obcej. Niech dzieci, które adoptowaliśmy 6 grudnia 2018 roku na zawsze zostaną w naszych sercach i rodzinach. Niech zawsze w naszych sercach dźwięczą słowa: Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, kt...