Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

WIEDZA

Spotkanie 28.07.2016 - Światowe Dni Młodzieży

Z okazji Światowych Dni Młodzieży spotykaliśmy na modlitwie z tysiącami Wiernych i  się z Ojcem Świętym Franciszkiem. :-)...

Spotkanie 21.07.2016 - Światowe Dni Młodzieży

Z okazji Światowych Dni Młodzieży nie było spotkania naszej grupy....

Spotkanie 14.07.2016 - Łk. 6, 27-28

  27 Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 28 błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.  ...

Spotkanie 07.07.2016 - Gal. 5,13-15

  13 Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie [bierzcie] tej wolności jako zachęty do [hołdowania] ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. 14 Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. 15 A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, bacie, byście się wzajemnie nie z...

Spotkanie 30.06.2016 - J. 15,9-17

9 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! 10 Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 11 To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Prawa przyjaźni z Chrystusem 12 To jest moje przykazanie, ...