Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

SPOTKANIA

Spotkanie 25.02.2016 - Mk. 12,28-34 - Największe przykazanie

28 Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» 29 Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. 30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, ca...

Spotkanie 18.02.2016 - adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu z rozważaniem Męki Pańskiej: Zbawienie przyszło przez krzyż,Ogromna to tajemnica.Każde cierpienie ma sens,Prowadzi do pełni życia.Jeżeli chcesz Mnie naśladować,To weź swój krzyż na każdy dzieńI chodź ze Mną zbawiać światDwudziesty już wiek.Codzienność wiedzie przez Krzyż,Większy im kochasz goręcej.Nie musisz ginąć już dziś,Lecz ukr...

Spotkanie 11.02.2016 - List do Efezjan 2, 4-10

4 A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, 5 i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.  6 Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie,  7 aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykł...

Spotkanie 04.02.2016 - Mt. 5,43-48 - Miłość nieprzyjaciół

43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45 tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedli...