Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

SPOTKANIA

Spotkanie 30.06.2016 - J. 15,9-17

9 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! 10 Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 11 To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Prawa przyjaźni z Chrystusem 12 To jest moje przykazanie, ...

Spotkanie 16.06.2016 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

"Jak często dopiero tam, gdzie kończą się słowa, zaczyna się modlitwa.   Modlitwa bez słów.   Może nią być milczenie płacz wsłuchiwanie się w tajemnicę."                                            ks. Jan Twardowski...

Spotkanie 09.06.2016 - J. 13,34

  34 Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.  ...

Spotkanie 02.06.2016 - Rz. 7,14-25

 14 Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. 15 Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę - to właśnie czynię. 16 Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest dobre. 17 A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. 18 Jestem bowi...

Spotkanie 19.05.2016 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz ......