Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

SPOTKANIA

Spotkanie 27.02.2020 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

Sław języku tajemnicę Ciała i Najdroższej Krwiktórą jako Łask Krynicę wylał w czasie ziemskich dniTen co Matkę miał Dziewicę Król narodów godzien czci. Z Panny czystej narodzony posłan zbawić ludzki ród gdy po świecie na wsze strony ziarno Słowa rzucił w lud wtedy cudem niezgłębionym zamknął Swej pielgrzymki trud. W noc ostatnią przy Wieczerzy z tymi których braćm...

Spotkanie 20.02.2020 - Mt 6, 1-4

Czystość zamiarów   1 Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Jałmużna 2 Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już ...

Spotkanie 13.02.2020 - wspólne oglądanie filmu Przełęcz ocalonych

...

Spotkanie 06.02.2020 - 1P 3, 8-17

8 Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni! 9 Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.10 Kto bowiem chce miłować życiei oglądać dni szczęśliwe,niech wstrzyma język od złegoi warg...

Spotkanie 30.01.2020 - Mt 5, 44-48

44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45 tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czy...