Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

Bożego błogosławieństwa w 2021 roku !!!

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.

Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.

(Lb, 6, 24-26)