Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

Słowo dla Nas - Ef 1, 15-19

15 Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, 16 nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. 17 [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia* w głębszym poznaniu Jego samego. 18 [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych 19 i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły.

***

Prośmy Ducha Świętego o Dary, dzięki nim stajemy się wrażliwymi na specjalne poruszenia Boże.

Dziś w szczególny sposób prośmy o Dar Mądrości i światłe oczy serca tak, byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.