Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

Spotkanie 19.09.2019 - Zakończenie Adopcji Duchowej dziecka poczętego

Adopcja to przybranie czyjegoś dziecka za swoje, przyjęcie do rodziny osoby obcej.

Niech dzieci, które adoptowaliśmy 6 grudnia 2018 roku na zawsze zostaną w naszych sercach i rodzinach.

Niech zawsze w naszych sercach dźwięczą słowa:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.