Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

Spotkanie 12.09.2019 - J 8, 12

A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia»