Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

Spotkanie 14.03.2019 - Mt 7, 7-8

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.