Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

Bądź wola Twoja ...

„Zawierzenie miłosierdziu Bożemu w obliczu pandemii koronawirusa”:

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość,

z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II.

Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka.

Do Ciebie z pokorą wołamy.

Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni,

a zdrowi chronieni przed zakażeniem.

Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą,

dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę,

a zmarłych przyjmij do swego domu.

Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,

aby przestrzegali koniecznych ograniczeń,

a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem,

Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiemi jest z nami każdego dnia.

Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat,

aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą,

zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata

i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny,

dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,

miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami. Amen.