Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

Spotkanie 28.11.2019 - Rz 10, 9 - 10

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. 10 Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.