Zjednoczeni w Duchu Pruszków

Parafia św. Józefa w Pruszkowie

Spotkanie 17.10.2019 - Imieniny księdza Łukasza :-)

Dobry Boże, Ty postawiłeś na naszej drodze księdza Łukasz, a nas na drodze księdza Łukasza.

Błogosław go, napełniaj rozumem, mądrością, radą, umiejętnością, męstwem, pobożnością i bojaźnią Bożą.

Niech jego obecność w naszej wspólnocie będzie dla nas światłem i drogą do Ciebie.

Niech nas prowadzi zgodnie z Twoją wolą.

Umacniaj go, prowadź, wspieraj, napełniaj Duchem Świętym i prowadź do świętości.

 

Maryjo, Matko mojego wezwania
chcę i pragnę idąc za Twym słowem,
czynić wszystko, co powie mi Jezus,
miłować Jego wolę,
a wszystko inne ze względu na niego samego.
Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili się,
nikt nie wie dokąd pójdą za wolą Twą.
Słuchać słowa całym sercem
i w Duchu Świętym je wypełnić.
Amen. Amen. Amen.